งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ : 21-23 ก.ย 54 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

09/21/2011
09/23/2011

งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ : 21-23 ก.ย 54 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

Building Maintenance & Asset Management Expo Asia 2011เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบำรุงรักษาอาคาร และบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4ในเมืองไทย

พบกับการกลับมาอีกครั้งในปี 2011หลังจาก 3ปีแห่งความสำเร็จของงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการบำรุงรักษาอาคาร และบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย (BMAM Expo Asia) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4โดยเน้นกลุ่มตลาดด้านการบริหารทรัพยากร และบริหารจัดการอาคาร เพื่อขยายเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในส่วนภูมิภาคอีกด้วย เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ ไปพร้อมกับงาน BMAM Expo Asia 2011!

BMAM Expo Asia 2010ได้รวมผู้เข้าร่วมแสดงงานกว่า 174บริษัท จากทั้งในและต่างประเทศ

นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-2   นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-3   นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-4   นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-5   นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ-6

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ : www.maintenance-asia.com