งาน iTIC Networking 2020

งาน iTIC Networking 2020 พร้อมภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ได้ทำการจัดงาน iTIC Networking 2020 เพื่ออัพเดตข้อมูลและการทำงานของ iTIC พร้อมระดมความคิดจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live ซึ่งได้คำแนะนำและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดข้อมูลของประเทศไทย เพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไปในอนาคต

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราตลอดมา

รับชมบรรยากาศภาพรวมงาน iTIC Networking 2020 ใน Facebook คลิก
รับชมคลิป Live งาน iTIC Netwoking 2020 ใน youtube คลิก
ภาพถ่ายภายในงาน iTIC Netwoking 2020 เพิ่มเติม คลิก
ดาวน์โหลดเอกสารสรุปงาน iTIC Networking 2020


แอป iTIC ดาวโหลดได้แล้ววันนี้ ออกแบบมาสำหรับทั้ง iOS และ android