สรุปเส้นทางหลักๆ ที่น้ำท่วม และเส้นทางเลี่ยง ประจำวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๔

สรุปเส้นทางหลักๆ ที่น้ำท่วม และเส้นทางเลี่ยง
ประจำวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๕๔

๑. ถ.วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
๑.๑ ถ.วงแหวนตะวันตก ( บางปะอิน – บางบัวทอง – พระราม ๒ ) น้ำท่วมเส้นทางตั้งแต่ต่างระดับบางปะอิน – ต่างระดับบางแค ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทางประมาณ ๖๘ กม. ปิดการจราจร รถสัญจรไปมาไม่ได้ งดใช้เส้นทางนี้
๑.๒ ถ.วงแหวนใต้ ( บางพลี – สุขสวัสดิ์ ) ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
๑.๓ ถ.วงแหวนตะวันออก ( บางพลี – บางปะอิน )
- ตั้งแต่ด่านเก็บเงินธัญบุรี – ต่างระดับธัญบุรี (ทางลง ถ.รังสิต – นครนายก) รวมระยะทางประมาณ ๓ กม. ขาออกมุ่งหน้าบางปะอินน้ำท่วมบนผิวทางสูง ๗๐ ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ ส่วนขาเข้ามุ่งหน้าเข้า กทม.น้ำท่วมสูงประมาณ ๔๐ ซม. รถใหญ่ผ่านได้ รถเล็กพอผ่านได้ ใช้ได้ช่องทางเดียว แต่ไม่แนะนำให้รถเล็กผ่าน
ใช้เส้นทาง
๑.๓.๑ ถ.วงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙) ลงที่ต่างระดับรามอินทรา
๑.๓.๒ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หรือ มอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) แยกลงที่ จว.ฉะเชิงเทรา,หรือแยกลงที่ อ.พนัสนิคม,หรือแยกลง ที่ อ.บ้านบึง เพื่อไปใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ และ ๓๐๔ มุ่งหน้า อ.กบินทร์บุรี
๒. ถ.พหลโยธิน
๒.๑ ทางลงด่วนโทลเวย์-ดอนเมืองตั้งแต่ หน้าโรงกษาปณ์ – ม.ธรรมศาสตร์ กม.๓๔- กม.๓๙ น้ำท่วมสูงหลายจุด ขาออกเสริมช่องทาง ๑ ช่องทางด้วยหินคลุก ระยะทาง ๓๐๐ เมตร และเปิดช่องทางพิเศษสวนทางขาเข้า ๑ ช่องทาง ส่วนขาเข้าใช้ได้เฉพาะรถยกสูงหรือรถขนาดใหญ่ เนื่องจากระดับถนนต่ำกว่าขาออก รถเล็กผ่านไม่ได้
๒.๒ เขต อ.วังน้อย เลยจากต่างระดับบางปะอิน ช่วงแรกกม.ที่ กม.๕๕ – ๕๖ ขาเข้า ระดับน้ำลดลง คงมีระดับน้ำที่ ๑๐ – ๑๕ ซม. รถเล็กผ่านได้ ขาออก ระดับน้ำ ๓๐ – ๕๐ ซม. เปิดให้รถวิ่งสวนกัน รถยนต์ ตั้งแต่รถกระบะขึ้นไปผ่านได้
๒.๓ หน้าอนุสรณ์สถาน – น้ำได้ท่วมขยายวงกว้างไปถึงแยกกำแพงเพชร ระดับน้ำสูงประมาณ ๕๐ – ๑๓๐ ซม. งดใช้เส้นทางนี้
ใช้เส้นทาง ตามข้อ ๑.๓.๑ – ๑.๓.๒
๓.ถ.รังสิต- นครนายก คลอง ๑ - ๗ ระดับน้ำ ๓๐ – ๕๐ ซม. รถกระบะ บรรทุกสิบล้อขึ้นไปผ่านได้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้
ใช้เส้นทาง ตามข้อ ๑.๓.๑ – ๑.๓.๒
๔.ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี หรือบรมราชชนนี หรือ พุทธมณฑล ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่พุทธมณฑล สาย ๑ ถึง พุทธมณฑล สาย ๖ มีน้ำท่วมสูงระดับน้ำสูงประมาณ ๑ เมตร – ๑.๒๐ เมตร ปิดการจราจร งดใช้เส้นทางนี้
ใช้เส้นทาง
๔.๑ ใช้ ถ.เพชรเกษม แยกพระประโทน จว.นครปฐม – อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร – ถ.พระราม ๒
๔.๒ ถ.พระราม ๒ ด่วนดาวคะนอง หรือ วงแหวนใต้ (กทม.)–สมุทรสาคร–สมุทรสงคราม–แยกวังมะนาว – ลงภาคใต้เลี้ยวซ้ายไปทางเพชรบุรี – ถ้าเลี้ยวขวาไปราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
๕.ถ.เพชรเกษม น้ำท่วมตั้งแต่ท่าพระ–Big C อ้อมใหญ่ ระดับน้ำสูงตั้งแต่ ๕๐ ซม – ๑ เมตร ปิดการจราจร งดใช้เส้นทางนี้
ใช้เส้นทาง ควรใช้ ถ.พระราม ๒ ในการเข้าออก กทม. ตามข้อ ๔.๒

หมายเหตุ 1. สายเอเชีย สามารถใช้การได้ปกติ แต่มีปริมาณรถมาก
2. ถ.พระราม 2 ใช้การได้ปกติ แต่มีปริมาณรถมาก

รายละเอียดการจัดเส้นทางเลี่ยง ไปภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑.เส้นทางไปภาคเหนือ
๑.๑ ถนนเพชรเกษม จว.นครปฐม – เข้าถนนมาลัยแมน – กำแพงแสน – อ.อู่ทอง – ใช้เส้นทาง สุพรรณบุรี - ชัยนาท – อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง หรือ เลยไปเข้าที่ อ.บางระจัน สิงห์บุรี – ถนนสายเอเชีย (ทล.๓๒) – ผ่านใช้สะพานเดชาติวงษ์ – ไปภาคเหนือ
๑.๒ ถนนเพชรเกษม จว.นครปฐม – เข้าถนนมาลัยแมน – กำแพงแสน – อ.อู่ทอง – ใช้เส้นทาง สุพรรณบุรี - ชัยนาท - อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง หรือ เลยไปเข้าที่ อ.บางระจัน สิงห์บุรี – ถนนสายเอเชีย (ทล.๓๒) – ต่างระดับชัยนาท - อ.ตาคลี - อ.ตากฟ้า (ทล.๑๑) - พิษณุโลก - ไปภาคเหนือ
๑.๓ ถ.พระราม ๒ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – แยกวังมะนาว ถ้าไปภาคใต้ใช้เส้นทางไป จว.เพชรบุรี แต่ถ้าไปภาคเหนือก็ไปทาง จว.ราชบุรี - นครปฐม – สุพรรณบุรี – แล้วใช้เส้นทางตามข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒
๑.๔ วงแหวนตะวันออก(ทล.พ.๙) – ต่างระดับรามอินทรา – มีนบุรี – หนองจอก – ลำลูกกา - เข้าคลอง ๑๕ ลำลูกกา – ถ.รังสิตนครนายก - อ.องครักษ์ - อ.บ้านนา. – ใช้เส้นทางถนนสุวรรณศร(ทล.๓๓) - อ.วิหารแดง – แยกหินกอง –ถนนพหลโยธิน ไปสระบุรี ไป จ.ลพบุรี ผ่านวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ ไป อ.โคกสำโรง สามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้า ไป ตากฟ้า สี่แยกตากฟ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางหลวงเลข ๑๑ (อินทร์บุรี – เขาทราย) มุ่งหน้าไปเขาทราย - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ – ลำปาง – เชียงใหม่ – เชียงราย หรือ เมื่อถึง จ.สระบุรี ใช้ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ (ถนนพุแค-หล่มสัก) – ถึงแยกราหุล (กม.๑๔๗) – ซ้ายไป อ.หนองบัว ขึ้นทางหลวงหมายเลข ๑๑ ขวาไป พิษณุโลก – อุตรดิตถ์ – ลำปาง – เชียงใหม่ – เชียงราย

๒.เส้นทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๑ วงแหวนตะวันออก (ทล.พ.๙) –ต่างระดับรามอินทรา– มีนบุรี -ถ.สุวินทวงศ์ – ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม – ปราจีนบุรี – นครนายก- ออกถนนมิตรภาพที่ อ.แก่งคอย – ขวาไป อ.ปากช่อง - จว.นครราชสีมา- ภาคอีสาน
๒.๒ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ สาย ๗ (กรุงเทพ-ชลบุรี) - มุ่งหน้าไปชลบุรี – ลงต่างระดับฉะเชิงเทรา – มุ่งหน้าไป จว.ฉะเชิงเทรา – เลี้ยวขวามุ่งหน้าไป อ.พนมสารคาม - ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์-ปักธงชัย) – สี่แยก อ.กบินทร์บุรี – เขาปักธงชัย - ตรงไป จว.นครราชสีมา- ภาคอีสาน หรือ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ไปปราจีนบุรี หรือ นครนายก ตามเส้นทางข้อ ๒.๑
๒.๓ หรือเมื่อใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (กบินทร์-ปักธงชัย) – สี่แยกเขาหินซ้อน -ขวาไปสระแก้ว – ตาพระยา – โนนดินแดง – นางรอง จว.บุรีรัมย์ ไปภาคอีสานตอนล่าง
๒.๔ มอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) – ออก อ.บ้านบึง – ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ – ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ – แล้วไปใช้เส้นทางตามข้อ ๒.๑ – ๒.๓ เพื่อไปอีสานตอนบน หรือตอนล่างต่อไป
(แจ้งให้ทราบเป็นข้อมูล)