โครงการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)


โครงการติดตั้งวงจรปิด

ทางมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโดยรอบของจุฬาลงกรณ์ โดยทางมูลนิธิฯมีแผนที่จะติดตั้งทั้งหมด 4 จุด บนถนนพญาไท และ ถนนอังรีดูนัง โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2555 เป็นต้นมา 2 จุดบนถนนพญาไท ทางมูลนิธิฯติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว การทำงานของกล้องจะส่งภาพเข้า Server ทุกๆ 1 นาที และนำมาแสดงบนแผนที่ทั้งบน Websit และ App บนมือถือ โดยแสดงสัญลักษณ์เป็น Icon รูปกล้องสีฟ้า คือเป็นภาพ Snap shot


ภาพประกอบ : แผนการติดตั้ง 4 จุดโดยรอบจุฬาฯ
ความคืบหน้า 2 จุด บนถนนพญาไททาง iTIC ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว(ดังภาพประกอบ)

จุดที่ 1 บริเวณด้านฟ้า อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ถนนพญาไท)
วันจันทร์ - ศุกร์ หลัง 18:00 น และเสาร์ อาทิตย์ไม่สามารถดูภาพจากกล้องได้เนื่องจากทางตึกปิดไฟ

จุดที่ 2. บริเวณระเบียงชั้น 10 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ถนนพญาไท)

ภาพจากกล้องทั้ง 2 จุด ปัจจุบันแสดงอยู่บน web และ app บนมือถือ
App บนเว็บไซด์
สำหรับของ iTIC สามารถดูได้ที่ :http://www.iticfoundation.org/home
สำหรับของ Longdo ซึ่งเป็นสมาชิกมูลนิธิฯ ดูได้ที่ http://traffic.longdo.com/
App บนมือถือ Smart Phone

หน่วยงาน/องค์กรใด ต้องการให้มูลนิธิฯนำกล้องไปติดตั้งที่ตึกของท่านฟรี!!โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ iticfoundation@gmail.com